ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Posted by ellgk 22/04/2018 0 Comment(s) Σεμινάρια,

Θεωρία: Παρουσίαση επιφανειοδραστικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν (Κατηγορίες, ιδιότητές τους, τύποι προϊόντων που παράγονται ανάλογα με το είδος των επιφανειοδραστικών, Τρόπος χειρισμού τους)

Εργαστήριο: Παρασκευή Demaquillage water (Micellar), αφρός καθαρισμού