Το εργαστήριο μας


Επιλέγουμε πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την βιβλιογραφία τους.

Δοκιμάζουμε την πρώτη ύλη σε διάφορες φόρμουλες έτσι ώστε να δούμε την συμπεριφορά και αλληλεπίδρασή της με άλλα συστατικά.

Εξασφαλίζουμε στον τελικό καταναλωτή την τεχνογνωσία καθώς και την σωστή ενημέρωση για τον τρόπο χρήσης του κάθε υλικού.

Προσφέρουμε υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) τελικού προϊόντος στο σύγχρονο εργαστήριο μας από τους επιστημονικούς συνεργάτες μας.