Μενου
Καλαθι

Επιβραβεύουμε τις αγορές σου! Πλήρωσε με Πιστωτική Κάρτα ή Τραπεζική Κατάθεση και λάβε 5% έκπτωση σε κάθε σου αγορά!

(Ισχύει για πελάτες Λιανικής)  


Όροι και προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 

(π.δ. 131/2003 και Ν.2251/1994)

1. ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας και πώλησης εξ αποστάσεως που είναι υπεύθυνος για τον παρόντα διαδικτυακό τόπο είναι η  επιχείρηση με την επωνυμία UMAKE COSMETICS IKE με έδρα το Δήμο Μαρκοπούλου, οδός Δ.Ν. Αλλαγιάννη 6, και Α.Φ.Μ 801997170, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και εγγεγραμμένη στο Μητρώο Προμηθευτών Προϊόντων Εξ Αποστάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2251/1994. Για οποιαδήποτε αναγκαία επικοινωνία με τον φορέα, οι καταναλωτές μπορούν να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@umakecosmetics.gr

 

2. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου “UMAKE COSMETICS” παρέχεται μία γενική άδεια χρήσης προς το κοινό, ήτοι η δυνατότητα ελεύθερης πλοήγησης στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων, καθώς και η τεχνική δυνατότητα για την τοποθέτηση παραγγελίας των προϊόντων που παρουσιάζονται σε αυτές, έναντι του αναγραφόμενου ανταλλάγματος. Οι παραγγελίες τοποθετούνται εντός του χρόνου που αναγράφεται στην αρχική σελίδα (Δευτέρα – Παρασκευή 9.00 π.μ. - 17.00μ.μ.), ενώ για τυχόν παραγγελίες που έχουν ζητηθεί εκτός του χρονικού πλαισίου, αυτές τοποθετούνται κατά τον εργάσιμο χρόνο χωρίς καθυστέρηση. Με την αποστολή της παραγγελίας ο καταναλωτής αποδέχεται τους παρόντες όρους χρήσης και τα ειδικά χαρακτηριστικά και το αντίτιμο που αναγράφεται στην οικεία ιστοσελίδα για κάθε προϊόν.

 

3. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται και μπορούν να καταστούν αντικείμενο παραγγελίας μέσω του διαδικτυακού τόπου είναι πρώτες ύλες καλλυντικών που διατίθενται εμπορικά. H ανασυσκευασία των προϊόντων πραγματοποιείται από συνεργαζόμενο με τον Φορέα εγκεκριμένο εργαστήριο.

 

4. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Ο φορέας δεν είναι υπεύθυνος για την συγκεκριμένη χρήση στην οποία θα προβεί ο καταναλωτής μετά την προμήθεια των προϊόντων. Τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής βιβλιογραφίας και υπεύθυνος για την σωστή χρήση τους είναι ο εκάστοτε καταναλωτής ή και απλός χρήστης στην σφαίρα του οποίου ενδέχεται να περιέλθουν τα προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι και η απλή μεταβίβαση του προϊόντος για χαριστική αιτία (λ.χ. δώρο) πρέπει να γίνεται μαζί με την συσκευασία και τις οδηγίες δοσολογίας. Οι παρόντες όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου δεν περιέχουν τους όρους δοσολογίας εκάστου προϊόντος χωριστά.  Ο φορέας δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκαλέσει η χρήση των προϊόντων που δεν έχει γίνει σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία και τις οδηγίες δοσολογίας που αφορά το κάθε προϊόν. Για τον λόγο αυτόν κάθε χρήστης των προϊόντων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να συμβουλευθεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες ασφαλείας που αφορούν το εκάστοτε προϊόν, κατόπιν λήψης συμβουλών και οδηγιών από ειδικό δικής του επιλογής.

 

5. ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν τον τρόπο καταβολής του αντιτίμου για την παραγγελία που πρόκειται να πραγματοποιήσουν. Συγκεκριμένα, μπορούν να προχωρήσουν σε καταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό ή να καταβάλουν το αντίτιμο με αντικαταβολή.

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται εντός του αναγραφόμενου στην παραγγελία χρόνου και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, όπως επιβάλλεται από την νομοθεσία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.

 

7.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η μεταβίβαση της κυριότητας των προϊόντων συμφωνείται από την καταβολή του αντιτίμου και ολοκληρώνεται με την παράδοσή τους στον καταναλωτή. Ο αγοραστής συμφωνεί ως εκ τούτου ότι αποδέχεται το σύνολο των κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που σχετίζονται με την μεταφορά τους, εκτός από το στάδιο της μεταφοράς το οποίο παρέχει ο φορέας ή ένας προστηθέν από αυτόν πρόσωπο. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκών μέσων πρόσβασης στη διεύθυνση του αγοραστή, ο πωλητής δεν θεωρείται υπεύθυνος για τυχόν καθυστερήσεις ή αδυναμία παράδοσης και καλεί προς τούτο τον αγοραστή να προσέλθει σε χώρο που θα υποδείξει για την παραλαβή των προϊόντων.

 

8. ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, δηλαδή το προϊόν δεν θα πρέπει να έχει ανοιχθεί ή χρησιμοποιηθεί και θα πρέπει να είναι σφραγισμένο όπως παρελήφθη, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Το δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται από τον Φορέα στον καταναλωτή, όχι ως υποχρέωση επιβεβλημένη από τον νόμο, καθώς υφίσταται εξαίρεση για τα προϊόντα οικιακής χρήσης από το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης. 

 

9. ANTIKATAΣΤΑΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σε κάθε περίπτωση, ο Φορέας είναι στη διάθεση του καταναλωτή για αντικατάσταση προϊόντος που είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικό, εφόσον το πρόβλημα δεν οφείλεται στον σχεδιασμό του προϊόντος.

 

10. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο των διασχηματισμών, γραφιστικών παραστάσεων, διακριτικών τίτλων, ονομάτων χώρου (domain names), κειμένων και φωτογραφιών, καθώς και η ταξινόμηση αυτών στην δομή της ιστοσελίδας (βάση δεδομένων) καλύπτεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Φορέα. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου έχουν δικαώμα μόνο ελεύθερης πλοήγησης σε αυτόν και χρήσης των τεχνικών δυνατοτήτων για διαμοιρασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επιτρέπονται από τον ίδιο τον διαδικτυακό τόπο. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο των ανωτέρω στοιχείων, χωρίς ειδικότερη άδεια του Φορέα.

 

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι χρήσης υπόκειται στην Ελληνική νομοθεσία. Ο Φορέας δεν είναι υπεύθυνος για ζημίες, υλικές ή άυλες που ήθελε προκύψουν από την κακή χρήση των προϊόντων. Η ευθύνη του Φορέα περιορίζεται στο ποσό της παραγγελίας και δεν μπορεί να κατηγορηθεί για περαιτέρω συντρέχοντα πταίσματα πέραν των όρων της παρούσας και στο πλαίσιο που αυτά αναγνωρίζονται. Σε περίπτωση διαφωνιών στην εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, ο αγοραστής έχει την υποχρέωση, στο πλαίσιο της καλής πίστης, πριν από οποιαδήποτε νομική κίνηση να αναζητήσει μια συμβιβαστική λύση με την υποβολή σχετικού αιτήματος προς τον φορέα ή με την υποβολή αναφοράς στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr).Σε περίπτωση διαφωνίας, ο πελάτης θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει με τον Φορέα για να καταλήξουν σε συμβιβαστική λύση. Σε περίπτωση ένδικης διαφοράς, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

To site χρησιμοποιεί cookies. Επιλέγοντας “Αποδοχή”, σημαίνει ότι συμφωνείτε με την χρήση των cookies όπως αναγράφεται στους Όρους χρήσης Cookies